IMG_0778.jpg

Janne Bernstein

Janne Bernstein jobber som kognitiv terapeut i Bernstein Terapi. 

Jeg har universitetsgrad med fagene psykologi, spesialpedagogikk, sosiologi og sosialantropologi fra Universtetet i Oslo, samt sykepleiefag fra Høgskolen i Oslo. Jeg har videreutdannet meg i kognitiv terapi ved Norsk Forening for Kognitiv Terapi. Fordypningskurs i kognitiv terapi ved lav selvfølelse og metakognitiv terapi (MCT) ved grubling og bekymring. Har en fireårig gestaltterapiutdanning ved Norsk Gestaltinstitutt. Inntroduksjonkurs i Emosjonsfokusert terapi (EFT),tatt etterutdanningskurs Mestringskatten for ungdom (14-17 år) og Psykologisk Førstehjelp.

Bernstein Terapi er en del av fellesskapet Psykologkonsultasjon, sammen med daglig leder og psykolog Bendik Gjevjon. Der jobber vi med par og individuell terapi. 

Jeg har erfaring fra arbeid med mennesker både som lærer, gruppeveileder, veileder, foredragsholder, miljøterapeut og prosjektansvarlig. Jeg tilbyr eksterne terapitjenester: for tiden er jeg en del av et helseteam i Tangen Helseklinikk som er engasjert av HERO og NAV Oslo for oppfølging av deltakere som skal ut i jobb. Jobber i NAV ved senter for jobbmestring.