IMG_0778.jpg

Janne Bernstein

Janne Bernstein (Gestaltterapeut MNGF) jobber som gestalt- og kognitiv terapeut i Bernstein Terapi (etabl. 2013). 

Jeg har erfaring fra arbeid med mennesker både som lærer, gruppeveileder, veileder, foredragsholder, miljøterapeut og prosjektansvarlig. Jeg tilbyr eksterne terapitjenester: for tiden er jeg en del av et helseteam i Tangen Helseklinikk som er engasjert av HERO og NAV Oslo for oppfølging av deltakere som skal ut i jobb. 

Jeg har universitetsgrad med fagene psykologi, spesialpedagogikk, sosiologi og sosialantropologi fra Universtetet i Oslo, samt sykepleiefag fra Høgskolen i Oslo. Janne har en fireårig gestaltterapiutdanning ved Norsk Gestaltinstitutt, tatt etterutdanningskurs Mestringskatten for ungdom (14-17 år) og Psykologisk Førstehjelp og videreutdanner seg i kognitiv terapi ved Norsk Forening for Kognitiv Terapi.

Bernstein Terapi er en del av fellesskapet Psykologkonsultasjon, sammen med daglig leder og psykolog Bendik Gjevjon. Der jobber jeg med ungdom-, par- og individuell terapi.