kognitiv terapi

Kognitiv terapi er en aktiv, målorientert og strukturert form for psykologisk behandling. Kognisjon er betegnelsen på menneskets kontinuerlige bearbeidelse av informasjon, for eksempel hvordan vi tenker på, forestiller oss eller husker en bestemt hendelse. 

Det er en terapiform som i stor grad jobber med hvordan dine tanker, følelser og handlinger henger sammen. Den er hovedsakelig rettet inn mot hvordan problemene fremtrer i din hverdag. Belastninger i hverdagen din kan være kilder til negative tanker, vonde eller ubehagelige følelser, handlingslammelse eller lite fruktbar adferd. Dette kan igjen gi vekst til stress, selvkritikk og skam, i tillegg til Kroppslige reaksjoner som hodepine, hjertebank og vondt i magen. 

Tankene dine har stor kraft. Vi har lett for tro på tanker som kommer igjen og igjen, og la dem bli sannheter. Jo sterkere/ tydeligere tanken er, jo mer merker vi det på kroppen. Jo sterkere følelsen er, jo mer tror vi på tanken. Det vanskelige er at disse tankene kommer så fort at vi ofte ikke legger merke til dem. Vi kjenner bare effekten de har på oss. Derfor må vi trene oss opp til å bli oppmerksomme på hvordan vi tenker,  identifiserer følelser og se på hvordan det påvirker adferden vår.

 

Hvordan jobber jeg?

I kognitiv terapi jobber vi med å utforske tankene , følelsene og handlingene dine ogsammenhengen mellom dem. Ved å undersøke, utfordre og endre tankemønstrene dine , kan vi påvirke og lindre vanskelige følelser og kanskje se nye muligheter og handlingsalternativer for deg.

 

Dokumentert effekt.

Forskning har dokumentert at kognitiv terapi har hjulpet mange til å få kontroll med problemene sine. Det er utviklet forskjellige metoder innenfor kognitiv terapisom er spesielt tilrettelagt for mennesker med ulike former for psykiske og fysiske lidelser og vansker både hos barn, ungdom og voksne. Eksempler er depresjon og angstlidelser, kroniske smerte, spiseforstyrrelse, søvnproblemer, vedvarende utmattelse, sinneproblemer og psykoselidelser. Det samme gjelder for psykiske helseproblemer som skyldes traumer og mishandling. For eksempel postraumatisk stresslidelse og svekket selvfølelse. Kognitiv terapi har form av både individual -, familie-, gruppe- og miljøterapi.

 

Besøk nettsiden til Norsk Kognitiv Forening her