gestaltterapi

Gestaltterapi er idag en av de mest utbredte psykoterapeutiske retningene i Europa. Grunnleggende ideer i gestaltterapi er at hvert menneske selv er ansvarlig for sine valg og handlinger innenfor de begrensninger omgivelsene gir. Det handler om å bli oppmerksom på egne følelser, reaksjoner, handlinger og tanker.  

Gestaltterapi har utviklet metoder for å bevisstgjøre mennesker på egne følelser, reaksjoner og handlinger slik at de tydeligere kan erkjenne og se seg selv og sine valg. Denne bevisstgjøringen skapes bl.a. gjennom samtale og utforskning av følelser og hvordan vi uttrykker oss gjennom ord og kroppsspråk. Andre metoder som også gjerne anvendes er store og små eksperimenter og rollespill.

Gestaltterapi er derfor en opplevelsesorientert, prosessorientert og eksperimentell psykoterapi.

 

Hvordan jobber jeg?

Som gestaltterapeut utfører jeg både individuell terapi, parterapi, familieterapi eller gruppeterapi. Jeg hjelper deg med å sortere tanker og følelser og prøver å bevisstgjøre deg på det som skjer i øyeblikket; her og nå. Behandlingsformen har en helhetlig tilnærming - kropp, tanker og følelser kommer i sentrum. 

 

Besøk nettsiden til Norsk Gestaltinstitutt her