Velkommen til Bernstein Terapi

 

Hvordan er det egentlig med deg? Har du samlivsproblemer, vansker i arbeidslivet, har du utfordringer i deg selv eller med andre? Står du midt opp i en livskrise? Føler du deg nedstemt, motløs eller ensom?

Terapi hjelper for å endre ting som skaper utfordringer i livet. Mange søker terapi rett og slett for å forstå seg selv bedre.

Som terapeut har jeg kunnskap om en rekke problemer som kan oppstå i oss og mellom oss mennesker. Jeg tar i mot klienter for behandling over lengre eller kortere perioder. Du får time etter kort tid, og henvisning er ikke nødvendig.

Noen grunner til å ta kontakt:

 • Depresjon
 • Angst
 • Bekymringer
 • Sorg
 • Samlivsproblemer
 • Vanskelige relasjoner
 • Mistrivsel på jobb
 • Søvnproblemer
 • Nedstemt/trist
 • Utbrent/sliten
 • Uheldige reaksjonsmønstre
 • Vanskelige valg

norsk-forbund-for-psykoterapi.jpg